HALFEN - Da können Sie sicher sein

Garanti

De foreliggende måleprogrammer er produkter tilhørende HALFEN GmbH, Langenfeld, Tyskland. De er ophavsretligt beskyttede, alle rettigheder forbeholdes. Programmerne må kun installeres i deres fuldstændighed med alle komponenter. Ændringer af programmer eller ved delkomponenter i programmet kræver forudgående tilladelse fra ophavsmanden.

Vi henviser til, at – jf. aktuelt teknisk niveau – der ikke er fejl i softwareprogrammerne. Halfen GmbH hæfter derfor ikke for, at de måleresultater, der opnås med den her foreliggende software, er fuldstændigt fejlfri. Brugeren skal især kontrollere de indtastede værdier og måleresultaterne og på basis af gældende materiale (standarder og godkendelser) kontrollere, at de er plausible.
Brugeren alene er ansvarlig for de med softwaren beregnede måleresultater!