Mima_UK
HALFEN naturstensforankringer sørger for æstetiske attraktive og sikre fastgørelser af naturstensfacader.

Om det er kalksten,granit eller marmor – dekorative facadekonstruktioner med et smukt arkitektonisk udtryk med sikkerhed og en værdibestandighed og høj kvalitet.

HALFEN underkonstruktion SUK

SUK
HALFEN underkonstruktioner er et justerbart hængeskinnesystem med højdemæssigt trinløst justerbare bære- og holdeankre til murafstande >= 160 mm: Systemet er ideelt til nybygninger og renoveringer og er især egnet ved naturstensfacader med store og forskellige afstande til den bærende mur.

De få forankringspunkter giver mulighed for en glidende montering af ædelstålunderkonstruktionen og dermed også en hurtigere montering af naturstenspladerne.
Kvalitetsegenskaberne er:
  • Materiale ædelstål 1.4571/1.4401 (A4)
  • Monteringsvenligt system med få og ukomplicerede elementer
  • Fastgørelse til dæk, gulvbjælker eller betonvægge i afstande fra ca. 3,0 m (etagehøjde)
  • Justerbar fastgørelse til HALFEN monteringsskinner
  • Stiv fastgørelse med dybler