Montevideo, Rotterdam, Niederlan
HALFEN betonfacadeteknik garanterer typegodkendte forbindelser af betonfacader og sikkerhed for en facadefront med høj kvalitet.

På grund af den hurtige og økonomiske indstøbning er HALFEN betonfacadesystemer favoritten i beton – og elementfabrikkerne.

HALFEN sandwichpladeankre

Sandwich panel anchor
HALFEN sandwichankre har til opgave at forbinde bære- og forsatslag af en flerlags betonfacadeplade og at aflede forsatslagets egenvægt samt de derpå indvirkende belastninger til bærelaget. Sandwichankret - såvel sandwichholdeankrene ( nålene) er desuden med til at formindske sandwichelementets deformering under kulde/varme påvirkninger. Halfen Sandwichankre SPA - opfylder desuden den nyeste norm DIN Norm.: 1045 -1.

Da ankrene er udsat for korrosion i luft- eller isoleringsområdet, er de fremstillet af rustfrit stål. Ud over bæreankrene anvendes også forbindelsesnåle eller forbindelsesbøjler.
Kvalitetsegenskaberne er:
  • Let og hurtig montering
  • Typegodkendt, afprøvet system
  • Også økonomisk ved meget tykke isoleringslag mellem betonforskallinger