Montevideo, Rotterdam, Niederlan
HALFEN betonfacadeteknik garanterer typegodkendte forbindelser af betonfacader og sikkerhed for en facadefront med høj kvalitet.

På grund af den hurtige og økonomiske indstøbning er HALFEN betonfacadesystemer favoritten i beton – og elementfabrikkerne.

DEHA manchetforbindelsesankre

Sleeve sandwich panel anchors
DEHA forbindelsesankersystemet består af bæreankre (manchetforbindelsesankre, fladankre eller forbindelsesnålekryds) og holdeankre (forbindelsesnål, påsætningsnål eller påsætningsbøjle).
Kvalitetsegenskaberne er:
  • Kun et bæreanker nødvendigt pr. plade
  • Samme belastningsoptagelse i alle retninger
  • Hurtig montering
  • Optagelse af store kræfter
  • Også til store elementmål
  • Typegodkendt, afprøvet system