Pasarela_Figueres_ES
HALFEN trækstavssystemer giver mulighed for en æstetisk smuk arkitektonisk sikker konstruktion i letbygnings-projekter.

Med det justerbare trækstavssystem fra HALFEN –bliver den arkitektoniske vision virkelighed – her tilbydes et næsten ubegrænset anvendelssystem af varianter.

DETAN strækankersystem

Tension rod system
DETAN strækankersystemer anvendes på mange områder:
  • Gitterkonstruktioner og vindafstivning i tage og vægge
  • Bardunforankring af pyloner og halvtag
  • Forankring af træ- og stålbærere
  • Forankring af glasfacader
  • Bardunforankring af gangbroer


Med systemløsningerne kan der opnås komplicerede konstruktioner og æstetiske detaljer både indvendigt og udvendigt.

DETAN strækankre kan fås i stål (S460) og i ædelstål. Med den afgørende produktforbedring, anvendelsen af S460 - strækankre og de nyeste stålgodsmaterialer ved gaffelstykket kan der nu opnås en betydeligt større bæredygtighed.
Tension rod system
Kvalitetsegenskaberne er:
  • Forskruninger sikret af DT-S-møtrikker
  • Enkelt længdejustering
  • Enkelt visuel kontrol ved monteringen
  • Indkapsling af gevindet mod korrosion