Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelse
HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH glæder sig over dit besøg på vores webside samt over din interesse for vores virksomhed og vores produkter. Vi tager beskyttelsen af dine private data alvorligt og vil gerne have, at du føler dig tryg ved at besøge vores internetsider. Beskyttelsen af dit privatliv under bearbejdningen af personlige data er vigtigt for os, og vi tager hensyn til det i vores virksomhedsprocesser. Vi bearbejder personlige data, som fremkommer under besøg på vores websider, i overensstemmelse med de lovbestemmelser, der gælder i de lande, hvor de pågældende websider administreres. Vores databeskyttelsespolitik retter sig efter det gældende adfærdskodeks for HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH. Websider hos HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH kan indeholde link til andre udbydere, som denne databeskyttelseserklæring ikke omfatter. På trods af en omhyggelig kontrol af indholdet påtager vi os ikke ansvar for indholdet på eksterne links. Kun ejerne af disse sammenkædede sider er ansvarlige for indholdet.
HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH respekterer dit privatliv.

Undersøgelse og bearbejdelse af personlige data
Når du besøger vores websider, gemmer vores webserver som standard navnet på din internetudbyder, den webside, du besøger os fra, de websider, du besøger hos os, samt datoen for og varigheden af besøget. HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH anvender cookies til at følge den besøgendes præferencer for dermed at kunne optimere websiderne. Cookies er små filer, som gemmes midlertidigt på din harddisk. Informationerne i disse cookies bruges til at gøre det lettere at navigere og giver mulighed for en høj grad af brugervenlighed på en webside. Du kan selvfølgelig også se vores webside uden cookies. Vores cookies indeholder ingen personspecifikke oplysninger, så dit privatliv er beskyttet. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan forhindre, at der lagres cookies på din harddisk ved at vælge "Accepter ingen cookies" i indstillingerne for din browser. Se vejledningen til din browser vedrørende nærmere enkeltheder om, hvordan det fungerer. Hvis du ikke accepterer cookies, kan dette dog medføre nogle begrænsninger i de funktioner, vi tilbyder. Derudover gemmes personlige data kun, når du selv giver os dem, f.eks. i forbindelse med registrering, en rundspørge, en prisudskrivning eller til gennemførelse af en aftale.

Brug og videregivelse af personlige data og målbinding
HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH bruger dine personlige data til teknisk administration af websider, kundeadministration, produktrundspørger og marketing og kun i det omfang, der er nødvendigt for HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH.
Videregivelse af personlige data til statslige instanser og myndigheder sker kun, når loven tvinger os til det. Vores medarbejdere, agenturer og datterselskabet har tavshedspligt og er forpligtet til overholdelse af vores adfærdskodeks.

Valgmulighed
Vi vil gerne bruge dine data til at kunne informere dig om vores produkter og serviceydelser og evt. stille dig spørgsmål herom. Deltagelse er naturligvis frivilligt. Hvis du ikke er indforstået hermed, kan du til enhver tid pr. post meddele os det, så vi kan spærre dine data.

Oplysningsret
I overensstemmelse med gældende ret meddeler HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH dig på opfordring omgående skriftligt, om og i givet fald hvilke data om dig, der er lagret hos os. Skulle vi trods vores bestræbelser på datakorrekthed og aktualitet have gemt forkerte oplysninger, korrigerer vi dem på din opfordring.

Sikkerhed
HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH anvender tekniske og organisatoriske forholdsregler til at beskytte dine af os administrerede data mod tilfældige eller tilsigtede manipulationer, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personers side. Vores sikkerhedsforholdsregler forbedres løbende med den teknologiske udvikling.
Hvis du har spørgsmål vedrørende bearbejdningen af dine personlige data, beder vi dig henvende dig til os, og vi står også til rådighed hvad angår anmodninger om oplysninger, forslag eller klager.

Beskyttelse af børns data rettigheder
I lyset af vigtigheden til beskyttelse af børns data rettigheder, har vi på vores webside ingen samling af, processer til, eller anden information for et individ som vi ved er under 13 år gammel, uden ældres verificerede samtykke af hans / hendes legale repræsentant / er. Sådan legal repræsentant har rettigheder til forspørgsel, og at se informationerne forespurgt af barnet / børnene og / eller at forlange disse slettet.

Kontakt
Venligst omgående kontakt os, om De må have spørgsmål om vores processer vedr. vores data hos HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH. Vi vil med glæde høre fra Dem, hvis De har andre informationer eller ønsker og forslag til forbedring af register reklamationer E-mail.: kommunikation@halfen-deha.de.

Den konstante udvikling af internettet,kræver løbende justeringer af vores redegørelse af rettigheder.Vi forebeholder os de nødvendige rettigheder til løbende at ændr