Fixing systems
HALFEN forankringsteknik er det intelligente alternativ til bore – og svejse.

Med det umfattende forankringsprogram kan næsten enhvert fastgørelsesproblem løses og belastningerne i alle retninger bringes sikkert videre ind i betonbagmuren.

HALFEN murtilslutningsskinner

Brick tie channels
HALFEN murtilslutningssystemet er et rationelt og gennemprøvet fastgørelsessystem til tilslutning af murværk, gitterudfyldning, mellemvægge og skalmuringer (med og uden luftlag eller varmeisolering) vha. HALFEN murtilslutningsankre til betonvægge og afstivning eller til stål- og trækonstruktioner. Pga. muligheden for at tilslutningsankeret kan glide i murtilslutningsskinnerne undgås sætningsrevner i murværk i stort omfang. De bøjelige forankringslasker bevirker en optimal sikring mod utilsigtet udløsning af skinnen ved meget tidlig afforskalning.
Kvalitetsegenskaberne er:
Quality features
  • Et enkelt og billigt system
  • Også egnet til tynde mørtelfuger