Screws, Accessories

Tømmerfastgørelser

HALFEN sømtilslutningsanker
timber fixing strap
Træbjælker på flade tage lægges på ringbjælker af stålbeton for at fastholde placeringen og sikre mod løft af taget pga. vindsug. Heri indstøbes Halfen-skinner, der matcher belastningen, i niveau med overfladen.

Sømtilslutningsankre med hammerhoved sættes ind i Halfen-skinnerne, skubbes på og sømmes på trækbjælkerne: En let, sikker og frem for alt hurtig forankringsmetode.
HALFEN spærfod
rafter shoe
I stedet for de tidligere anvendte lodrette betonkanter (med omfattende forskallings- og armeringsarbejde) skrues spærfødderne direkte på Halfen-skinner, der indstøbes i betondækket i niveau med overfladen.
Dermed kan belastningerne fra spær og hanebåndstage med en spærbredde på 6 til 12 cm og forskellige taghældninger forankres med kun én spærfodstype.
DETAN strækankersystem
Tension Rod System
Brede halspær konstrueres i stigende grad af kombinationer bestående af trælimspær med strækankre af stål. Med de smedede gaffelstykker og tynde strækankre med stor trækstyrke danner DETAN-strækankre basis for filigrankonstruktioner, der også lever op til højre arkitektoniske krav.