Reinforcement systems
HALFEN armeringsteknik tilbyder praktiskrettede montagevenlige armeringsprodukter af højeste kvalitet og sikkerhedsniveau.

Udvalget og indstøbningsdelene af armeringselementerne retter sig efter den nyeste tekniske udvikling.HALFEN sørger såvel for økonomiske som sikre byggeprojekter.

HSD Trykdornsystem

hsd
HALFEN trykdornsystem HSD tjener til overførsel af tværkræfter i bygningsfuger og forhindrer dermed ulige sætninger i facvaden – også i højden på grund af forskellige deformeringer. Trykdornsystemet muliggør – alt efter udførelsesvarianter – horisontale bevægelser i længderetning eller længde – og tværretning på grund af svind – krympning – eller temperaturindflydelse der måtte opstå. Til overførsel af specielle store tværkræfter er HSD – CRET trykdornsystem særdeles velegnet.
Halfen DE
Kvalitetsegenskaberne er:
  • Simpel geometrisk fugetilpasning
  • Tidsbesparende gennem simpel indbygning
  • Pladsbesparende grundet unødvendig dobbelt understøtning
  • Omkostnings – og pladsbesparende gennem en forenkling ved diverse byggeafsnit
  • Typegodkendt (Zulassung) fra DIBt/Byggeinstitut/Berlin.