Reinforcement systems
HALFEN armeringsteknik tilbyder praktiskrettede montagevenlige armeringsprodukter af højeste kvalitet og sikkerhedsniveau.

Udvalget og indstøbningsdelene af armeringselementerne retter sig efter den nyeste tekniske udvikling.HALFEN sørger såvel for økonomiske som sikre byggeprojekter.

HALFEN søjlesko HCC

Halfen Column Shoe HCC
I dag kan præfabrikerede søjler af stålbeton monteres med betydelig økonomisk fordel. Den nye HALFEN søjlesko HCC tilbyder en skridsikker løsning til tilslutning til fundamenter eller til søjlekoblinger.
Halfen Column Shoe HCC
Fordelene ved det præfabrikerede system med skruetilslutning ligger i den hurtige montering. Forbindelsen er let at justere og med det samme forbundet ved adhæsion/friktion, så monteringsstivere ikke er nødvendige. Systemet består af søjlesko HCC og dertil passende ankerbolte HAB til fundamentpladen. Princippet: Støtteskoene indstøbes i de præfabrikerede støtter, ankerboltene indstøbes i fundamentet på stedet med en skabelon, og ved montering forbindes de med hinanden ved adhæsion/friktion vha. møtrikker. Som det sidste udfyldes støttekonsoller og udsparinger med støbemørtel, der ikke svinder ret meget.