Reinforcement systems
HALFEN armeringsteknik tilbyder praktiskrettede montagevenlige armeringsprodukter af højeste kvalitet og sikkerhedsniveau.

Udvalget og indstøbningsdelene af armeringselementerne retter sig efter den nyeste tekniske udvikling.HALFEN sørger såvel for økonomiske som sikre byggeprojekter.

HALFEN trappe - lyddæmperelement HTT/HTF

htt-1
En special udpræget og ulidelig form for larm er lyden af fortrin i en opgang. I trappeopgange i boligkomplekser kan det ikke undgås hvis ikke det fra begyndelsen bliver dæmpet. Gennem den elastiske lageringsanordning HALFEN trappetrins lyddæmperelement med speciel elastomerlagering og en såkaldt anordning - fugeplade HTPL - bliver de massive konstruerede trapper (trappeafsatse)akustisk adskilt fra de omkringliggende byggeelementer.
HALFEN lyddæmperelementer er de bedst egnede produkter til opfyldelse af lyddæmpning af en opgangs trappetrin.
Kvalitetsegenskaberne er:
  • Sikker planlegging - Type testet.
  • Den tyske godkendelse ( Zulassung ) for HTT.
  • Typegodkendelse til HBB-T, HBB-bæreelement og HBB-armeringskasse.
  • Prøveresultater til HTF, HTF-B og HBB.
  • Forhøjet brandbeskyttelsesegenskaber - op til en brandklasse F 120 (B 120) for HTT.
  • HBB - til 3 trintykkelser (d = 16/18/20 cm) lagerføres.