Montevideo_Rotterdam_1_NL
HALFEN skalmurssystemer – tilbyder en sikker – økonomisk og moderne montage af skalmure-såvel andre facader.

Dermed forbliver disse facader smukke – sikre i lang tid – idet at skalmurens egenvægt bliver videreført ind i bagmurskonstruktionen.

HALFEN murkonsol type HK4 og tilbehør

Brickwork support systems
HALFEN murkonsol HK4 bruges til optagelse af skalmure og disses videreførelse ind i bygningens bærende skalmur.

Med den trinløse højdejustering på ± 3,5 cm er de bedst egnede til at udligne forhåndenværende råbygningstolerancer eller dybelindbygningsunøjagtigheder.

HALFEN murkonsol leveres i ædelstål i forskellige varianter til mange forskellige afstivningssituationer.

Underinddelingen i belastningstrin 3,5 kN, 7,0 kN og 10,5 kN gør dem til en økonomisk forankring af skalmure i forbindelse med Halfen-skinner.
Kvalitetsegenskaberne er:
  • Typegodkendt forankring
  • Særdeles god justeringsmulighed
  • Komplet program i forbindelse med hele skalmuren